Menu
Obecní policie Horní Bříza
Městská policieHorní Bříza
Hlídka v terénu 602 486 678

Výcvik a školení

Strážníci obecních a městských policií vykonávají každých 5 let písemnou a ústní zkoušku z odborných předpokladů před komisí Ministerstva vnitra ČR.  Tuto zkoušku nelze podceňovat, neboť má značný význam pro další profesní budoucnost zkoušeného strážníka. Proto výcviku a školení věnujeme celoročně velký důraz. Co tedy musí bezpodmíněčně každý strážník ovládat?

 

Znalosti právní úpravy:

 • obecní policie,
 • obecního a krajského zřízení,
 • shromažďování,
 • Policie České republiky,
 • trestního práva,
 • živnostenského podnikání,
 • střelných zbraní a střeliva,
 • přestupků a jiných správních deliktů, jejichž projednávání je v působnosti obce,
 • správního řízení
 • bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami,
 • krizového řízení a integrovaného záchranného systému. 

 

 

Dále je důležitý výcvik zahrnující zvládnutí:


1. Hmatů, chvatů, úderů a kopů:
a) postoj, přemísťování a úhyby,
b) přímý úder otevřenou dlaní,
c) přímý úder pěstí,
d) obloukový úder pěstí (hák, zvedák),
e) úder loktem,
f) kyvadlový kop vpřed (do výše rozkroku),
g) kop kolenem,
h) kryty na horní, spodní a střední pásmo,
i) páky a odváděcí techniky (zvratka, průlom lokte dlaní, odváděcí klíč).

2. Slzotvorných, elektrických nebo jiných obdobně dočasně zneschopňujících prostředků.

3. Obušku a jiného úderného prostředku
a) nošení, postoj, úchop a vytažení,
b) úderové techniky,
c) kryty,
d) odváděcí klíč,
e) využití obušku nebo jiného úderného prostředku proti napadení úderem, kopem, tyčí, nožem.


4. Techniky poutání
a) zásady manipulace s pouty,
b) poutání ve stoje s opřením, bez opory,
c) poutání v kleku, v lehu,
d) snímání pout,
e) zajištění pachatele pod hrozbou použití střelné zbraně s následným poutáním (s důrazem na povelovou techniku),
f) připoutání osoby ke vhodnému předmětu.

5. Použití služební zbraně jako donucovacího prostředku
a) úder služební zbraní (držení zbraně a vedení úderu),
b) hrozba služební zbraní (postavení strážníka a slovní příkazy),
c) varovný výstřel,
d) poskytnutí první pomoci osobě zraněné při užití donucovacího prostředku.


6. Taktiky zákroku při:
a) předvádění osoby,
b) zjištění, zda osoba u sebe nemá zbraň,
c) zákazu vstupu na určená místa,
d) vstupu do bytu nebo jiného uzavřeného prostoru,
e) zjištění totožnosti osoby,
f) zajištění místa trestného činu.

O městské policii

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5